Krátce o audit.brychtová a.s. | účetnictví Zlín

Naše auditorská a daňová kancelář byla založena v roce 1993, kdy jsme začali poskytovat účetní služby.
Od roku 1994 poskytujeme také daňové poradenství.

Ke dni 25.2.1994 se ing. Jitka Brychtová stala členem KOMORY DAŇOVÝCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY a získala k vykonávání daňového poradenství patřičné osvědčení, zapsané pod evidenčním číslem 000496.

V roce 1995 byla ing. Jitka Brychtová zapsána také do seznamu auditorů KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY s číslem osvědčení 1471.

Více informací o společnosti

daně a účetnictví Brychtová